Viktig nytt fra styret!

Nye rutiner for loddsalgog flaskeinnsamling, ny partneravtale om drift av stadion, status medlemsinntekter og sportslig utvikling var blant sakene som styret behandlet i styremøte 22 juni.

Nye rutiner for flaskeinnsamlinger, loddsalg og annet salg i klubbregi.

Det er avdekket salg av falske konvoluttlodd. Et grundig arbeid fra klubb og foreldre har avdekket

forholdet og sanksjoner er iverksatt for de som har deltatt i salget. For å sikre fremtidig tillit til

klubbens salgsaktiviteter, er det innført nye regler for gjennomføring. Alle som deltar i loddsalg eller

flaskeinnsamlinger skal ha på seg Norildklær, en ID brikke og et skriv som informerer om gruppa som

står for salget, formålet og varighet på salget. Oversikt over planlagte loddsalg i år og neste år skal

sendes til styret@ilnorild.no så snart som mulig slik at det kan søkes om godkjenning fra

Lotteritilsynet. Ingen loddsalg eller annet salg skal iverksettes før vi har rutinene på plass.

 

Behov for ny partneravtale om drift av stadion

Styret vil kontakte Vadsø kommune for å etablere en partneravtale, lik den vi har i Varangerhallen,

som gir oss mulighet til å vedlikeholde og stelle med en noe forfalt idrettsarena. Vi satser på å

gjennomføre en slik avtale med frivillig arbeid på anlegg og gressmatte mot at kommunen finansierer

kostnader til materiell og tjenestekjøp.

 

Medlemsavgift og treningsavgift

Klubben sliter med å få medlemmer til å gjøre innbetalinger via Min Idrett https://minidrett.nif.no/

For å sikre at vi til enhver tid har oppdaterte oversikter over medlemmer og innbetalinger ønsker vi

at alle bruker denne portalen til å betale medlemsavgift og treningsavgift. Man logger seg inn med

brukernavn og passord. Dersom man ikke husker dette, velges glemt brukernavn/passord. Inne i

portalen velges betaling og da vil klubben få riktig informasjon på hvem og hva som er betalt. Eneste

som kreves er at medlemmene har registrert en epostadresse i dette systemet.

 

Status sportslig utvikling

Vår sportslige visjon er at alle skal med i utviklingen av fotballspillere. Status i dag er at vi har god

fremdrift i utviklingen av trenere både på aldersbestemt og seniornivå. Resultatmessig ligger vi stort

sett i de øverste halvdeler av tabellene i seriespillet. Her er styret spesielt opptatt av å sikre at

klubben sørger for at alle spillere får oppleve å delta i gode kamper der de presterer optimalt og

gjerne er med på å vinne. Det betyr mye for motivasjon og videre treningsinnsats.

Spesielt gledelig er at vårt nye seniorlag i 5. divisjon Norild 3, som består av unge innvandrere, ser ut

til å utvikle et godt samspill og prestasjoner i kamp.

 

Styret ønsker alle medlemmer og støttespillere en riktig god sommer.

Stein Mathisen

Publisert