VEO kamera

VEO-kamera klart for bruk på hjemmekamper

Vårt nye teknologiske tilskudd til klubben er klar for bruk for U13 og oppover. VEO-kamera har en AI teknologi som følger ballen og situasjoner rundt ballen. Kamera oppfatter og mapper automatisk situasjoner slik at trener i etterkant enkelt kan gå gjennom kampen i analyseprogrammet.

Kamera kan bookes på

https://www.ilnorild.no/veo-kamera/

Retningslinjer skal være lest i forkant før bruk

https://www.ilnorild.no/retningslinjer-for-bruk-av-veo-kamera/

Brukerveiledning oppbevares sammen med kamera.

Publisert

,

Stikkord: