Utstyrs- og anleggsgruppe

Kontakt: utstyroganlegg@ilnorild.no

Mandat:

  • Forvalter klubbens anlegg herunder tribune og Norild-huset
  • Forvalter budsjett til innkjøp av utstyr
  • Forvalter budsjett til vedlikehold av anlegg
  • Foreslå budsjett til innkjøp av utstyr og vedlikehold til styret i desember
  • Vedta vedtekter og leiepris av Norild-huset
  • Lage oppdaterte rollebeskrivelser

Roller (oppdatert pr. 20.04.2023):

  • Bane- og tribuneansvarlig – Stein Mathisen

Følger opp slodding av baner og sjekker tilstand ved behov. Følger opp at reklameplakater fra sponsorer er i orden. Lage en plan for vedlikeholdstiltak og gjøre nødvendige innkjøp innenfor budsjett. Sjekke at Varangerhallen er ryddig etter partnerskapsavtale, men skal ikke rydde selv.

  • Ansvarlig Norild-huset – Lars Engerengen

Holde kontroll med booking av Norild-huset til møtevirksomhet. Fakturere eksterne leietakere. Inngå avtale med renholder som kan vaske ved behov. Lage en plan for gjennomføring av vedlikeholdstiltak og gjøre nødvendige innkjøp innenfor budsjett. Sørge for innkjøp av utstyr og forbruksmateriell til Norild-huset.

  • Innkjøp av utstyr senior – ikke fylt

Lage en innkjøpsplan for utstyr og drakter til senior (a-lag og 5. divisjonslag) med forankring i gruppene. Ivaretar også innkjøp av bekledning til trenere. Sørger for at budsjett for innkjøp overholdes. Innehar fullmakt fra styret til å handle på sprett.net. Fullmakt må sendes fra styret til sprett.net.

  • Innkjøp av utstyr aldersbestemt – Daniel Nilsson

Lage en innkjøpsplan for utstyr og drakter til aldersbestemte lag med forankring i gruppene. Ivaretar også innkjøp av bekledning til trenere. Sørger for at budsjett for innkjøp overholdes. Innehar fullmakt fra styret til å handle på sprett.net. Fullmakt må sendes fra styret til sprett.net.

Publisert

Stikkord: