VEO

  • VEO-kamera klart for bruk på hjemmekamper

    VEO-kamera klart for bruk på hjemmekamper

    Vårt nye teknologiske tilskudd til klubben er klar for bruk for U13 og oppover. VEO-kamera har en AI teknologi som følger ballen og situasjoner rundt ballen. Kamera oppfatter og mapper automatisk situasjoner slik at trener i etterkant enkelt kan gå gjennom kampen i analyseprogrammet. Kamera kan bookes på https://www.ilnorild.no/veo-kamera/ Retningslinjer skal være lest i forkant…