Styremøte

  • Protokoll styremøte 29.03.2023

    Protokoll styremøte 29.03.2023

    Til stede: Ole Stian Søyseth, Kristin Børresen, Marianne Nilsson, Thor Arne Rushfeldt, Jorid Kalvik (vara), Kristoffer Kjæreng-Amundsen, Stein Mathisen (tilstede på sak 1 og 2) og Lars Engerengen (tilstede på sak 1 og 2)Referent: Kristoffer Kjæreng-Amundsen Sak 1 Tilganger styret bør ha v/ tidligere styre Stein Mathisen og Lars Engerengen presenterer oversikt over verktøy styret…

  • Møtereferater

    MØTER 2023   Styremøte 1. mars 2023 Styremøte 22. februar 2023 Styremøte 8. februar 2023 Styremøte 15. januar 2023 MØTER 2022 Styremøte 7. desember 2022 Styremøte 5. oktober 2022 Styremøte 10. august 2022 Styremøte 23. juni 2022 Årsmøte 29. mai 2022