Sportsplan

  • Sportslig utvalg

    Kontakt: sportsligutvalg@ilnorild.no Mandat: Holde sportsplan oppdatert, som inkluderer en utviklingsplan Sikre rekruttering av spillere, trenere og dommere Sikre kompetanseutvikling og forvalte budsjett til kompetanse Lage årsmelding på sportslig aktivitet i klubben Utarbeide forslag til og vedta treningstider Forslå budsjett til kompetansetiltak for kommende år i desember til styret Vedta retningslinjer for kampgjennomføring Holde dreiebok for…

  • Her er vår sportsplan!

    Her er vår sportsplan!

    Vi presenterer Norilds sportslige utviklingsplan med det treffende slagordet «Det skinner en sol»! Her kan du lese om klubbens måsetninger, om holdninger, motivasjon og miljø. Fairplay og foreldrevett er også viktige kapitler. Videre beskrives retningslinjer for trening, differensiering i de forskjellige årsklassene, hospitering og årshjul. Mye interessant her!