Sportslig utvalg

  • Sportslig utvalg

    Kontakt: sportsligutvalg@ilnorild.no Mandat: Holde sportsplan oppdatert, som inkluderer en utviklingsplan Sikre rekruttering av spillere, trenere og dommere Sikre kompetanseutvikling og forvalte budsjett til kompetanse Lage årsmelding på sportslig aktivitet i klubben Utarbeide forslag til og vedta treningstider Forslå budsjett til kompetansetiltak for kommende år i desember til styret Vedta retningslinjer for kampgjennomføring Holde dreiebok for…