Reisepolicy

  • Reisepolicy for IL Norild

    Reisepolicy for IL Norild

    Her er reisepolicy for klubben: Norild reisepolicy

  • Serie- og turneringsadministrasjon

    Kontakt: serieogturnering@ilnorild.no Mandat: Innhente lagene sine planer for sportslig aktivitet for sesongen i november Foreslå budsjett for reise seriespill i desember  Foreslå budsjett for turneringsavgifter  Utarbeidet og oppdatere et årshjul for oppdatering spillere i FIKS Foreslå turneringsdato i Varangerhallen februar/mars – tildele arrangementansvar i hht dugnadsårshjul Oppdatere arrangementsbeskrivelser ved behov (dreiebok for turnering, hjemmekamper, avvikling…