Loddsalg

  • Viktig nytt fra styret!

    Viktig nytt fra styret!

    Nye rutiner for loddsalgog flaskeinnsamling, ny partneravtale om drift av stadion, status medlemsinntekter og sportslig utvikling var blant sakene som styret behandlet i styremøte 22 juni.