Anlegg

  • Utstyrs- og anleggsgruppe

    Kontakt: utstyroganlegg@ilnorild.no Mandat: Forvalter klubbens anlegg herunder tribune og Norild-huset Forvalter budsjett til innkjøp av utstyr Forvalter budsjett til vedlikehold av anlegg Foreslå budsjett til innkjøp av utstyr og vedlikehold til styret i desember Vedta vedtekter og leiepris av Norild-huset Lage oppdaterte rollebeskrivelser Roller (oppdatert pr. 20.04.2023): Bane- og tribuneansvarlig – Stein Mathisen Følger opp…