Styrets medlemmer

Styrets sammensetning fra 2023

Kristoffer Kjæreng-Amundsen, leder
Kristin Rushfeldt Børresen, nestleder
Marianne Nilsson, styremedlem
Thor Arne Rushfeldt, styremedlem
Ole Stian Søyseth, styremedlem
Jorid Samuelsen Kalvik, vara

Her er protokollen fra årsmøtet 2023.

Publisert

,

Stikkord: