Streaming av yngres kamper opphører

De siste årene har stadig mer barne- og ungdomsidrett blitt direktesendt på TV og via internett. Aviser, TV-kanaler, privatpersoner og organisasjoner har ulike typer sendinger fra idrettsarrangementer. Dette gjelder også for IL Norild.

Norges Idrettsforbund, Datatilsynet og Barne- og Familiedepartementet har alle uttrykt bekymring for utviklingen. Det oppleves at barn og unges personvern og digitale sikkerhet er på grensen i forhold til lovverket. De tre nevnte partene har diskutert problemstillingen gjennom våren 2022, og det er tre hovedfokus de er bekymret for ved strømming av barne- og ungdomsidrett:

  • Flere hundre barn i Norge lever med hemmelig adresse eller skjult identitet. Disse barna må velge å melde seg av idrettsarrangementer som sendes på nettet. Det oppleves at det ikke er gode nok tiltak som gjøres for å hindre at barn og unge som er avhengig av skjerming får dette. Dette gjør at barn og unge opplever å bli utestengt.
  • Mens de fleste barn synes det er kjekt å spille foran TV-kameraer, så kan det være stressende eller ubehagelig for andre barn. Det kan ha negativ innvirkning på barns deltakelse i norsk idrett hvis folk slutter fordi de blir eksponert når de driver med idretten sin.
  • Når barn og unge filmes, innebærer det en behandling av deres personopplysninger. De frivillige i de enkelte idrettslagene og barnas foresatte har ofte begrenset kunnskap om hvilke regler som gjelder. Datatilsynet er bekymret for at mye av den strømmingen som skjer der ute ikke skjer tråd med kravene i personvernregelverket.

Nå har Idrettsforbundet kommet med sine nye retningslinjer, som ble innført fra 22.juni. Retningslinjene fra Idrettsforbundet kan leses her.

Hva betyr dette for Norild?

Norild har – både gjennom Norild Media og foresatte – etablert en praksis med streaming av kamper med bl.a. mobilkamera, til lagets eller gruppens Facebookgruppe, og også i samarbeid med AMedia og andre.

Årsmøtet i Norild vedtok at klubben skal følge Idrettsforbundets nye retningslinjer, og det betyr at streaming av kamper hvor det deltar lag fra Norild – fra og med G15 og yngre – ikke skal streames – hverken av privatpersoner eller i klubbregi. Dette i henhold til retningslinjene fra Idrettsforbundet.

Publisert

,

Stikkord: