Sportslig utvalg

Kontakt: sportsligutvalg@ilnorild.no

Mandat:

 • Holde sportsplan oppdatert, som inkluderer en utviklingsplan
 • Sikre rekruttering av spillere, trenere og dommere
 • Sikre kompetanseutvikling og forvalte budsjett til kompetanse
 • Lage årsmelding på sportslig aktivitet i klubben
 • Utarbeide forslag til og vedta treningstider
 • Forslå budsjett til kompetansetiltak for kommende år i desember til styret
 • Vedta retningslinjer for kampgjennomføring
 • Holde dreiebok for turneringsgjennomføring oppdatert
 • Behandle tilbakemeldinger/klager på trenere

Sammensetning (oppdatert pr. 05.10.2023): 

 • Leder – ikke fylt

Leder av utvalget. Organiserer møtevirksomheten i utvalget og møter ved styremøter. Holder oversikt over budsjett til kompetansetiltak. Lager en samlet kompetanseutviklingsplan. Ansvar for å iverksette prosesser for å holde sportsplan oppdatert.

 • Trenerveileder – Pål Johnsen

Utarbeide et årshjul for aktiviteter. Ansvarlig for gjennomføring av trenerforum. Sørge for at trenere er oppdatert på sportsplan. Følge opp trenere i faglige og praktiske spørsmål. Bidra på utvikling av spillere sammen med spillerutvikler.

 • Spillerutvikler – Baboucarr Sarr

Utarbeider et forslag til mental trening for spillere på ulike alderstrinn. Holde trenere oppdatert på øvelser som vil hjelpe spillere med mental trening og mentalt fokus. Bidra med fotballfaglige ekstratiltak utover lagsnivå.

 • Dommeransvarlig – Magnus Tjelle

Utvikle et forslag til årshjul for dommere som viser de mest sentrale aktivitetene. Utarbeide forslag til kompetanseplan for dommere. Sette opp årlige dommerkurs for ungdom på U15 og U17 nivå. Sørge for at unge dommere for veiledning og støtte under dømming av kamper.

 • Rekrutteringsansvarlig – ikke fylt

Utarbeide forslag til rekrutteringsårshjul og holde hjulet årlig revidert og oppdatert. Sørge for at trenere og ressurspersoner i spillergruppene følger fastsatt årshjul. Spesielt til 1. klasse skal rekrutteringsansvarlig sørge for at skole distribuerer informasjon om første trening i august etter skolestart og sørge for at minst en annen trener i klubben kan sette i gang trening og veilede nye foreldretrenere i oppstarten.

Publisert