Søk fritidskortet nå

FEFO cup 2016. Foto: Tom Olav Stavseth

Fritidskortet er et tilbud alle barn og unge mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter.

Det er Trivselslaben som organiserer dette i samarbeid med Vadsø kommune, I dette som er et pilotprosjekt med tanke på å utvikle en nasjonal ordning.

I 2019 kan du søke refusjon frem til 13. desember.

Les mer og send søknad på kommunens hjemmesider:

https://www.vadso.kommune.no/aktuelt/na-kan-du-soke-pa-fritidskortet.7282.aspx

Publisert

Stikkord: