Serie- og turneringsadministrasjon

Kontakt: serieogturnering@ilnorild.no

Mandat:

 • Innhente lagene sine planer for sportslig aktivitet for sesongen i november
 • Foreslå budsjett for reise seriespill i desember 
 • Foreslå budsjett for turneringsavgifter 
 • Utarbeidet og oppdatere et årshjul for oppdatering spillere i FIKS
 • Foreslå turneringsdato i Varangerhallen februar/mars – tildele arrangementansvar i hht dugnadsårshjul
 • Oppdatere arrangementsbeskrivelser ved behov (dreiebok for turnering, hjemmekamper, avvikling av a-lagskamper for grupper)
 • Vedta rutiner/reiseregler for reise til bortekamper

Roller:

FIKS-ansvarlige

 • Tilgang til FIKS
 • Innhenter oversikt over trenere og andre roller som skal registreres i FIKS
 • Innhenter oversikt over spillere som skal registreres i FIKS (U13, U15, U17, U19, rekrutt, a-lag)
 • Melder behov for overganger til overgangsansvarlige ja@finnut.no og rp@finnut.no 

Reiseansvarlig

 • Lage forslag til rutiner for reise
 • Innhente tilbud på transport til seriespill
 • Foreslå en reiseplan og forslag til transport for seriespill

Kamp- og arrangementsansvarlig

 • Vedlikeholde rutinene
 • Foreslå innkjøpsbehov til gjennomføring av arrangementer 

 

Publisert

Stikkord: