Sakte og sikkert starter vi klubbdriften igjen – endelig!

Fotballtilbudet til IL Norild er startet opp for de fleste årsklasser og senior. Det er enda usikkert om det blir åpnet for seriespill i år, men vi planlegger for at det blir oppstart i tidlig i august i alle årsklasser.

Gjennomgang av årsregnskapet

Styret oppsummerte klubbdriften og status etter corona-pausen på møtet 18 juni. Kort oppsummert fra møtet:

  • Baneforholdene på stadion må utbedres betydelig etter vinteren. Dette søkes løst i samarbeid med kommunen i sommer.
  • Sportslig tilbud gjennomføres på stadion i samsvar med anbefalte smitteverntiltak. Styret ber alle være oppmerksom på opplysningsskilt på banen. Eventuelle avvik rapporteres til post@ilnorild.no
  • Klubbøkonomien er solid etter et godt resultat i 2019.
  • Styret sjekker muligheten for en felles klubbtur og treningssamling til Rovaniemi i august. Målet er å etablere samarbeid med klubber der.
  • Det er inngått samarbeid med Vadsø videregående skole på utvikle eSport, FIFA efotball.
  • Norild Media sine ildsjeler har utviklet et fotball fantasymanager spill for 4. divisjon, Finnmarksserien. Styret støtter Fantasy Finnmark og tilbyr hjelp til profilering på klubbens mediaplattformer.
  • Årsmøtet 2020 avholdes på Norildhuset i uke 36.
Styret i aksjon

Stein Mathisen
styreleder

Publisert