Retningslinjer for bruk av VEO-kamera

IL Norild har et VEO-sportskamera som kan lånes ut til klubbens lag. Etter
bruk blir opptak fra kameraet lastet opp til Veo’s server og blir tilgjengelig
innen 24 timer. Da kan man blant annet:

 • Se forhåndsgenererte høydepunkter
 • Klippe ut egne sekvenser og legge på grafikk
 • Dele høydepunkter og sekvenser med lagets spillere
 • Kamera skal ikke brukes til streaming
 • Når man booker kameraet så godkjenner man
  samtidig klubbens retningslinjer

Generelt

 • Kameraet må bestilles senest en uke før bruk. Man kan heller ikke
  bestille mer enn 20 dager frem i tid.
 • Bestilling gjøres via denne siden.
 • Kameraet lånes bare ut til hjemmekamper. Dermed får flere mulighet
  til å låne samme dag.
 • Laget som låner kameraet må ha gjennomgått opplæringsmateriellet.
 • Utstyres kan bare lånes av en registrert person pr lag
 • Opp- og nedmontering og betjening av kameraet gjøres av lånetaker.
  Brukermanual ligger i kamerakassen.
 • Kameraets batteritid er 4 timer
 • Kameraet kobles til internett via kabel for å laste opp kampen etter
  bruk
 • Lånetaker er ansvarlig for kameraet under bruk og skal ikke lånes
  videre til andre som ikke har reservert seg.

Tidspunkt for uthenting og avlevering må overholdes slik andre lag får
mulighet til å overta. Brudd på dette medfører at laget ikke får låne
kameraet på en stund.

Kamera skal oppbevares i på lagerrom på Norild-huset. Det skal
settes til lading når man har plassert det tilbake.

Kamera kan benyttes av U13 og oppover. Kamera skal ikke benyttes
av yngre grupper.

Personvern

Film fra kamera lastes opp til VEO’s server i Danmark.
IL Norild har skrevet en egen databehandleravtale med leverandøren.

 • Samtlige spillere som medvirker på opptaket skal på forhånd være
  kjent med, og samtykket i at opptak pågår
 • Samtlige spillere fra IL Norild skal skriftlig ha gitt samtykke til at
  kampen filmes. Samtykke gis ved at dette opplyses tydelig i
  innkallingen på Spond.
  Forslag til tekst: “Denne kampen er planlagt filmet med IL Norild sitt
  sportskamera levert fra VEO. Filmen lastes opp til leverandørens server
  hvor vi som trenere får tilgang til filmen. Kampen vil ikke streames og
  filmen er til intern bruk i Norild. Dersom man ikke ønsker at kampen skal
  filmes kan dette meldes til trener/lagleder.”
 • Motstanderlag skal også informeres i god tid at vi planlegger å filme
  kampen. De skal også oppfordres til å gi beskjeden videre til sine
  spillere/foresatte med instruksjon om at man melder tilbake dersom
  man ikke ønsker at kampen skal filmes. Forslag til tekst: ” Denne kampen er planlagt filmet med IL Norilds sportskamera levert fra VEO. Filmen lastes opp til leverandørens server hvor vi som trenere får tilgang til filmen. Kampen vil ikke bli streamet og film er til intern bruk i Norild. Dersom noen av deres trenere/spillere/foresatte ikke ønsker at kampen skal filmes ønsker vi en tilbakemelding på dette. Kampen vil da selvfølgelig ikke bli filmet.”
 • Dersom noen enten fra hjemme/bortelag gir melding om at de ikke
  ønsker at kampen skal filmes, så skal det selvfølgelig respekteres.
 • Filmen kan deles med motstanderlag sin trener gjennom
  delingsfunksjonen i Veo med instruksjon om å ikke dele videre, men
  det er ikke tillatt å publisere på Facebook eller andre åpne kanaler.

Brudd på de generelle retningslinjene eller personvernreglementet kan
medføre at laget ikke får bruke utstyret.

Brukerveiledning oppbevares sammen med utstyr på lagerrom på
Norildhuset.