Protokoll fra årsmøte 2023

Årsmøtet ble hold søndag 26. mars 2023 i Norildhuset. Årsmøte i IL Norild ble avhold 26.03.2023. Her finner du protokoll og vedtatt budsjett for
klubben.

Nytt styre er:
Kristoffer Kjæreng-Amundsen, leder
Kristin Rushfeldt Børresen, nestleder
Marianne Nilsson, styremedlem
Thor Arne Rushfeldt, styremedlem
Ole Stian Søyseth, styremedlem
Jorid Samuelsen Kalvik, vara

Økonomien i klubben er svak og nytt styre må fremover jobbe med inntektssiden spesielt, og
man kan også forvente at utgiftssiden vil strammes til fremover.

 
 

 

 

Publisert

Stikkord: