Faktura og kontonummer – oppdatert feb.2019

IL Norild jobber kontinuerlig med å effektivisere og forbedre fakturahåndteringen.

Vi ber om at fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer ikke lenger sendes til oss postalt. I stedet tilbyr vi følgende to kanaler, i prioritert rekkefølge:

1. Elektroniske fakturaer i EHF-format

• Vi er registrert i det offentlige ELMA-registeret, og dette forplikter oss til å ta mot elektroniske fakturaer i EHF-format.
• Elektronisk fakturaadresse: 970916709
• Merk at det kun er fakturaer og kreditnotaer som vi kan motta elektronisk

2. Fakturaer som vedlegg til e-post
• Fakturaer sendes som vedlegg til 970916709@faktura.poweroffice.net
• Følgende krav stilles:
• Gjerne flere fakturaer per e-post, men da kun én faktura per fil
• En faktura kan ikke gå over flere filer
• E-post sendt til denne adressen håndteres maskinelt. Det er kun det som står i vedlegg i pdf-, tif- eller tiff-format som blir behandlet/lest. Andre vedlegg og tekst i selve e-posten blir ikke behandlet/lest.

Merk at det kun er fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer som kan mottas pådenne adressen.

Dersom dere ikke er i stand til å sende fakturaer til oss på noen av disse to beskrevne måtene, bruk samme postale adresse som tidligere:
IL Norild
P.b. 268, 9811 Vadsø

Kontonummer til IL Norild

Driftskonto 4930.05.01477

Publisert

Stikkord: