Norilds påskelotteri

Klubben ønsker å bidra til at alle grupper/lag fra de yngste til de eldste får mulighet til å få tjene penger til lagkassa. Vi ruller derfor ut et frivillig påskelotteri, der alle som er registrert i Spond eller er innom websiden oppfordres til å selge minimum 10 lodd.

Lotteriet foregår via web, og er du en heldig vinner, kan du se fram til en smakfull påskepremie fra Grini hjemmebakeri – fritt hjemsendt.

Det understrekes at det er helt frivillig om man ønsker å bidra/selge/kjøpe, men 100 % av inntekten fra lotteriet føres inn på den lagkontoen som selgeren tilhører. Tilhører man ikke en gruppe, kan man kjøpe lodd her. Da går inntektene inn til klubbens felleskonto. Er man registrert i flere grupper (f.eks. foresatte med flere «Norildbarn»), så deles inntekten mellom gruppene.

Det skinner en (påske-)sol..

Publisert

Stikkord: