Norild tar i bruk Spond

Norild har i mange år benyttet konvoluttlotterier, og kjørt dialog med spillere og foresatte gjennom SMS, epost og Facebook Messenger. Nå tar klubben i bruk Spond. Enkelte grupper har allerede testet og brukt Spond – blant annet kjørte G15 Spondlotteri i forkant av turen til Norway Cup.

Spond har mange funksjoner, og ikke alle er aktuelle for Norild ennå, men lotteri, opprettelse av møter/arrangementer og kommunikasjon mellom lagleder, spillere og foresatte kan tas i bruk. Det legges også opp til egne grupper for trenerne i klubben, dommerne, styret og de ulike utvalgene, så som Sportslig utvalg bl.a. Du finner en enkel brukerveiledning/rutinebeskrivelse ved å klikke på logoen under, samt en mer utfyllende beskrivelse på nettsiden spond.com.

Det er opprettet Spondgrupper for alle lag (senior og aldersbestemt), sportslig utvalg, trenere, dommere og styret. For å melde inn medlemmer i gruppene, sender lagleder en epost til spond@ilnorild.no med oversikt over alle medlemmene i gruppa, deres mobilnummer og epost (og eventuelt tilsvarende til foresatte).

Publisert

, , ,

Stikkord: