Medlemsmøte 2. november

Gjennom pandemiperioden har antall spillere, trenere og andre i klubben fått hverdagen snudd på hodet, og det å komme tilbake til det klubbfokuset man hadde før 2020 tar tid. Klubben ønsker å gjøre noe med dette, og inviterer derfor alle medlemmer og andre interesserte til møte på Norildhuset 2.november kl. 18:00, der følgende temaer vil stå i fokus:

  • Informasjon om – og diskusjon rundt – Kvalitetsklubb, et prosjekt som nå er startet opp
  • Diskusjon om prosjekt for spiller- og trenerutvikling
  • Diskusjon rundt hva klubben skal gjøre for å få interesse, dugnadsvilje og spiller-/trenere tilbake til «gamle høyder»

Styret tar gjerne imot innspill i fokant, dersom det er andre temaer som ønskes tatt opp til diskusjon.

Vel møtt!

Publisert

Stikkord: