Medlemskontigent og treningsavgift

Da håper vi på velvillighet fra alle klubbens medlemmer, trenere, foreldrekontakter og foresatte, for at innbetalingene kan skje mest mulig uten purringer. På den måten blir det enklere arbeid for de frivillige som har påtatt seg jobben med økonomien.

Treningsavgiften sendt ut, og vi sender også eventuelle purringer ut hva gjelder medlemskontingenten. Trenerne må minne hele gruppa deres på dette, og også få med, at de som ikke har mottatt noe må melde inn korrekt info hva gjelder, navn, fødselsdato, tlf, foresatte og ikke minst e-post adresse.

Vi anbefaler å registrere en bruker/profil på seg selv i minidrett.no, dette tar kun noen få minutter, og der vil all informasjon komme hva gjelder betaling av faktura og medlemskap.

Ved spørsmål. ta kontakt på post@ilnorild.no

Hilsen styret

Publisert

Stikkord: