Månedlige styremøter fra 2023

Styret vedtok i møte 7.desember å innføre månedlige styremøter – avholdes den første onsdagen i hver måned kl. 19:30 – 21:00.

Innspill og saker som ønskes behandlet av styret sendes til epost styret@ilnorild.no senest én uke før møtene.

Første møte i 2023 blir 4. januar

Publisert

Stikkord: