Ved kjøring til/fra kamp og turnering i Norilds regi skal det alltid finnes en liste med navn på dem som kjører, reg.nummer, de enkelte kjøretøy, samt navn på passasjerer i den enkelte kjøretøy. Det er papirlister på Norildhuset som kan benyttes, eller man kan fylle ut denne elektroniske listen.

Vi minner om Norilds regler for trafikksikkerhet og kjøring som ligger her:

Kjøreliste

Fyll inn dato for avreise
Fyll inn bilens registreringnummer
Fyll inn sjåførens navn
Mobilnummer til sjåfør eller kontaktperson for denne transporten
Fyll inn bilens passasjerer