Sakte og sikkert starter vi klubbdriften igjen – endelig!

Fotballtilbudet til IL Norild er startet opp for de fleste årsklasser og senior. Det er enda usikkert om det blir åpnet for seriespill i år, men vi planlegger for at det blir oppstart i tidlig i august i alle årsklasser.

Gjennomgang av årsregnskapet

Styret oppsummerte klubbdriften og status etter corona-pausen på møtet 18 juni. Kort oppsummert fra møtet:

  • Baneforholdene på stadion må utbedres betydelig etter vinteren. Dette søkes løst i samarbeid med kommunen i sommer.
  • Sportslig tilbud gjennomføres på stadion i samsvar med anbefalte smitteverntiltak. Styret ber alle være oppmerksom på opplysningsskilt på banen. Eventuelle avvik rapporteres til post@ilnorild.no
  • Klubbøkonomien er solid etter et godt resultat i 2019.
  • Styret sjekker muligheten for en felles klubbtur og treningssamling til Rovaniemi i august. Målet er å etablere samarbeid med klubber der.
  • Det er inngått samarbeid med Vadsø videregående skole på utvikle eSport, FIFA efotball.
  • Norild Media sine ildsjeler har utviklet et fotball fantasymanager spill for 4. divisjon, Finnmarksserien. Styret støtter Fantasy Finnmark og tilbyr hjelp til profilering på klubbens mediaplattformer.
  • Årsmøtet 2020 avholdes på Norildhuset i uke 36.
Styret i aksjon

Stein Mathisen
styreleder

Styrketrening (snerydding) på stadion!

Hei igjen!
Da har kommunen og værmeldinga lagt til rette for effektiv snerydding på stadion denne uka. Det er kun et tynt snelag som skal bort. Det klarer vi lett dersom vi er nok folk.

Alle lag bør møte samtidig med ryddeutstyr (skufler, snefresere) tirsdag 10.4 til og med torsdag 12.4 fra kl 17-19. Vi har arbeidsledere der som fordeler arbeidet og registrerer hvilke lag som møter.
Vel møtt!

Ny samarbeidspartner

Vi er veldig glade for å annonsere at vi har skrevet avtale med Varanger kraft om stadionreklame på Vadsø stadion. De aller fleste huseiere i Vadsø kjenner nok Varanger Kraft, men vi vil likevel fortelle at de driver med produksjon, transport og omsetning av strøm. Mange bruker nok også selskapet for å koble seg på internett med fiber, da de også holder på med bygging og levering av bredbåndsnett i regionen. Som en av våre samarbeidspartnere oppfordrer vi våre medlemmer og supportere til å støtte opp om de virksomhetene som bidrar til lokalt frivillig arbeid!