Årsmøte 27. august 2020

Det innkalles til årsmøte i IL Norild torsdag 27 august kl 1900 på Norildhuset i Vadsø.

Her er saksliste og saksdokumenter:

Lokalet og møteregien vil bli tilrettelagt i tråd med nasjonale retningslinjer for smitteforebygging.

Etter årsmøtet inviteres det til drøfting av sportslige utviklingstiltak under pandemien.

Tilleggssaker:

I tillegg til årsmøtet kommende torsdag, vil styret drøfte med medlemmene

 • en felles klubbtur senhøstes
 • tilbud om busstransport for barne og ungdomsfotball i høst
 • innspill på fordeling av treningstider i hallen
 • info om status i klubbdriften i år.

Vi ønsker spesielt trenere og foreldrekontakter velkommen på møtet.

Mvh
Styret

Sakte og sikkert starter vi klubbdriften igjen – endelig!

Fotballtilbudet til IL Norild er startet opp for de fleste årsklasser og senior. Det er enda usikkert om det blir åpnet for seriespill i år, men vi planlegger for at det blir oppstart i tidlig i august i alle årsklasser.

Gjennomgang av årsregnskapet

Styret oppsummerte klubbdriften og status etter corona-pausen på møtet 18 juni. Kort oppsummert fra møtet:

 • Baneforholdene på stadion må utbedres betydelig etter vinteren. Dette søkes løst i samarbeid med kommunen i sommer.
 • Sportslig tilbud gjennomføres på stadion i samsvar med anbefalte smitteverntiltak. Styret ber alle være oppmerksom på opplysningsskilt på banen. Eventuelle avvik rapporteres til post@ilnorild.no
 • Klubbøkonomien er solid etter et godt resultat i 2019.
 • Styret sjekker muligheten for en felles klubbtur og treningssamling til Rovaniemi i august. Målet er å etablere samarbeid med klubber der.
 • Det er inngått samarbeid med Vadsø videregående skole på utvikle eSport, FIFA efotball.
 • Norild Media sine ildsjeler har utviklet et fotball fantasymanager spill for 4. divisjon, Finnmarksserien. Styret støtter Fantasy Finnmark og tilbyr hjelp til profilering på klubbens mediaplattformer.
 • Årsmøtet 2020 avholdes på Norildhuset i uke 36.
Styret i aksjon

Stein Mathisen
styreleder

UTSATT: Årsmøte 2020

OPPDATERING: Årsmøtet utsettes inntil videre. Styret vil komme tilbake med ny dato så snart det er mulig.

IL Norild avholder årsmøte 2019 på Norildhuset tirsdag 31. mars kl 19:00. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret, styret@ilnorild.no, senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet, legges ut på våre nettsider senest én uke før årsmøtet.

Hilsen styret


Fra i fjor:

Årsmøte 2019

IL Norild avholder årsmøte 2019 på Norildhuset fredag 29 mars kl 1800. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret, styret@ilnorild.no, senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet, legges ut på våre nettsider senest én uke før årsmøtet.

Hilsen styret


Fra i fjor:

Innkalling til årsmøte i IL Norild

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Norild.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl. 1900 på Norildhuset, Fosseveien 9, 9800 Vadsø
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars på epost
post@ilnorild.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på våre nettsider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov vedtatt på årsmøtet i 2017 (Idrettens
lovnorm).

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i IL Norild