350IL Norild avholder årsmøte 2019 på Norildhuset fredag 29 mars kl 1800. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret, styret@ilnorild.no, senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet, legges ut på våre nettsider senest én uke før årsmøtet. Hilsen styret Fra i fjor:Les mer
Styret innkaller herved til årsmøte i IL Norild. Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl. 1900 på Norildhuset, Fosseveien 9, 9800 Vadsø Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars på epost post@ilnorild.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke […]Les mer