Stein Mathisen
Styreleder.Økonomioppfølging

Pål Johnsen
Nestleder. Medlemsoppfølging – oppfølging, registering og rekruttering av medlemmer, samt potet

Ingebjørg Ittelin

Medlemsoppfølging – oppfølging, registering og rekruttering av medlemmer

Frode Jensen

Anleggs- og utstyrsoppfølging – oppfølging av innkjøp, vedlikehold, drift utstyr og anlegg

Lars H Engerengen
Styremedlem. Tilskuddsportalen

Emil A Bjørnå

Partneroppfølging – oppfølging og rekruttering av partnere (sponsor, drift)

Henrik S Larsen

Partneroppfølging – oppfølging og rekruttering av partnere (sponsor, drift)

Anette Saxi og Barbro Larsen

varamedlemmer