Grasrotrekord – tusen takk!

2018 året ble det klubbrekord i inntekter fra Grasrotandelen på tilsammen kr 201 608! Klubben er veldig takknemlig og stolt over at så mange støtter oss. Vi håper dette fortsetter i 2019. Et år hvor vi girer opp klubbarbeidet betydelig for å gi våre alle våre medlemmer og støttespillere et enda bedre sportslig tilbud, og gode opplevelser.

Klubbavtale med Tromsø IL

Magnus, Johan og Ronald viser frem Norildhusets "Walls of fame"

Magnus Jakola Skansen, Johan A Rollstad og Ronald M Pedersen presenterte den ferske «satelitt-klubb»-avtalen med Tromsø IL. Avtalen beskriver mange muligheter for samarbeid mellom klubbene. bl.a. at klubbene sammen skal arrangere SNN-Akademiet. SNN-Akademiet er et tiltak hvor TIL reiser rundt til klubber i Nord-Norge og bidrar med sin kunnskap til spillere og trenere/aktivitetsledere. Norild får også mulighet til å dra nytte av hjelp og oppfølging fra TIL sitt styre, trenere og spillere.

Her er avtalen i sin helhet:

Innkalling til årsmøte i IL Norild

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Norild.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl. 1900 på Norildhuset, Fosseveien 9, 9800 Vadsø
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars på epost
post@ilnorild.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på våre nettsider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov vedtatt på årsmøtet i 2017 (Idrettens
lovnorm).

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i IL Norild

TRAFIKKSIKKERHET OG KJØREREGLER

Disse reglene gjelder for all transport til fotballkamper og turneringer i klubbens regi. Sørg for at det er nok biler til antall passasjerer og ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise. Beregn tilstrekkelig tid ifm reisen, og vær positive sjåfører som forbilder for barn og unge.

Seriespill
Der det er hensiktsmessig og ved lange avstander, kan felles transport bestilles. Leiebiler er også ett alternativ, her skal sjåfører være over 25 år. Ta kontakt med reiseansvarlig i klubben dersom det er tvil om det skal bestilles fellestransport, på e-post post@ilnorild.no. Egenandel pr spiller til fellestransport er kr 100,- Trenerne eller den som er ansvarlig for laget har ansvaret å samle inn denne egenandelen, som i etterkant settes inn på konto nr. 4930.05.01477. Dersom felles transport ikke benyttes, brukes private biler. Dette godtgjøres med kr 1,50 pr km. Regning sendes klubben i etterkant, signert av trener og sjåfør. Antall passasjerer skal føres på, og samsvare med antall biler vs. spillere. Eget skjema finnes på Norildhuset.

Turneringer
Til turneringer i nærområde brukes private biler. Til turneringer over lengre avstander skal reisemåte avklares med reiseansvarlig i klubben.

Førstehjelp
Klubben bør ha tilbud om førstehjelpskurs til alle medlemmer og foreldre (sjåfører). Førstehjelpsutstyr (pute) bør forefinnes i bilen.

Melding om nestenulykker
Klubbene skal rapportere nestenulykker til kretsen på eget skjema. Rapportene kan sendes inn/leveres anonymt. Men det er viktig at disse hendelsene blir rapportert.

Sikkerhet ved kjøring med privat bil

Ved all transport til og fra kamper og turneringer planlegges avreisetidspunktet med god tidsmargin for trygg og sikker transport. All bagasje plasseres i bagasjerom. Før transporten skal sjåføren gjennomføre
sikkerhetskontroll på bil med fokus på lys, bremser og dekk. Sjåføren har også ansvaret for at alle forsikringer på kjøretøyet er i orden. Sjåfør skal benytte hands-free under kjøringen. Det legges en liste med navn på dem som kjører, reg.nummer, de enkelte kjøretøy, samt navn på passasjerer i den enkelte kjøretøy i postkassen ved inngangen til “Norildhuset” før kjøringen starter. Alternativt kan laget som reiser, ha egen ansvarlig person hjemme i Vadsø som sitter på all denne kontaktinfo.

Kjøretøy
Det brukes kun biler som er i forskriftsmessig og forsvarlig stand, og som er godt utrustet etter rådende forhold.

Bilbelte
Alle skal benytte bilbelte under transport.

Søvn
Alle som er kjent med at de skal transportere seg selv og andre spillere har ansvar for å få nok søvn før kjøring. Underveis i kjøringen kan fører stoppe for å hvile om han/hun opplever tretthet.

Passasjers plikter – Si fra
Passasjeren har plikt til å si ifra og stille krav til fører dersom han/hun opplever utrygghet underveis i transporten. Stresset kjøring gjør også idrettsutøvere stresset

Syklende til og fra treninger, kurs og arrangement:

  • IL Norild anbefaler alle å bruke hjelm ved sykling til arrangementer i regi av IL Norild.
  • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
  • Vi går av sykkelen ved kryssing av fotgjengerfelt
  • Ved ferdsel i mørke skal man ha lys foran og bak. I tillegg bør sykkelen ha signalklokke.
  • IL Norild oppforder alle til å bruke refleks og/eller refleksvest.

God jul og godt nytt år!

På vegne av hele den fantastiske Norildfamilien ønsker vi alle klubber i Finnmark, Finnmark fotballkrets, spillere, medlemmer, trenere, foreldre, sponsorer og støttespillere en god jul og et godt nytt år!

Hilsen styret

Medlemskontigent og treningsavgift

Da håper vi på velvillighet fra alle klubbens medlemmer, trenere, foreldrekontakter og foresatte, for at innbetalingene kan skje mest mulig uten purringer. På den måten blir det enklere arbeid for de frivillige som har påtatt seg jobben med økonomien.

Treningsavgiften sendt ut, og vi sender også eventuelle purringer ut hva gjelder medlemskontingenten. Trenerne må minne hele gruppa deres på dette, og også få med, at de som ikke har mottatt noe må melde inn korrekt info hva gjelder, navn, fødselsdato, tlf, foresatte og ikke minst e-post adresse.

Vi anbefaler å registrere en bruker/profil på seg selv i minidrett.no, dette tar kun noen få minutter, og der vil all informasjon komme hva gjelder betaling av faktura og medlemskap.

Ved spørsmål. ta kontakt på post@ilnorild.no

Hilsen styret

Endringer i klubbdriften

Vi ser det som avgjørende at våre medlemmer deltar i en klubb som ivaretar medlemmenes sportslige interesse på en trygg og forutsigbar måte. Styret har​ i den sammenheng​ gjort en del beslutninger som påvirker daglig drift i klubben.

Continue reading