Årsmøte 27. august 2020

Det innkalles til årsmøte i IL Norild torsdag 27 august kl 1900 på Norildhuset i Vadsø.

Her er saksliste og saksdokumenter:

Lokalet og møteregien vil bli tilrettelagt i tråd med nasjonale retningslinjer for smitteforebygging.

Etter årsmøtet inviteres det til drøfting av sportslige utviklingstiltak under pandemien.

Tilleggssaker:

I tillegg til årsmøtet kommende torsdag, vil styret drøfte med medlemmene

 • en felles klubbtur senhøstes
 • tilbud om busstransport for barne og ungdomsfotball i høst
 • innspill på fordeling av treningstider i hallen
 • info om status i klubbdriften i år.

Vi ønsker spesielt trenere og foreldrekontakter velkommen på møtet.

Mvh
Styret

Sakte og sikkert starter vi klubbdriften igjen – endelig!

Fotballtilbudet til IL Norild er startet opp for de fleste årsklasser og senior. Det er enda usikkert om det blir åpnet for seriespill i år, men vi planlegger for at det blir oppstart i tidlig i august i alle årsklasser.

Gjennomgang av årsregnskapet

Styret oppsummerte klubbdriften og status etter corona-pausen på møtet 18 juni. Kort oppsummert fra møtet:

 • Baneforholdene på stadion må utbedres betydelig etter vinteren. Dette søkes løst i samarbeid med kommunen i sommer.
 • Sportslig tilbud gjennomføres på stadion i samsvar med anbefalte smitteverntiltak. Styret ber alle være oppmerksom på opplysningsskilt på banen. Eventuelle avvik rapporteres til post@ilnorild.no
 • Klubbøkonomien er solid etter et godt resultat i 2019.
 • Styret sjekker muligheten for en felles klubbtur og treningssamling til Rovaniemi i august. Målet er å etablere samarbeid med klubber der.
 • Det er inngått samarbeid med Vadsø videregående skole på utvikle eSport, FIFA efotball.
 • Norild Media sine ildsjeler har utviklet et fotball fantasymanager spill for 4. divisjon, Finnmarksserien. Styret støtter Fantasy Finnmark og tilbyr hjelp til profilering på klubbens mediaplattformer.
 • Årsmøtet 2020 avholdes på Norildhuset i uke 36.
Styret i aksjon

Stein Mathisen
styreleder

UTSATT: Årsmøte 2020

OPPDATERING: Årsmøtet utsettes inntil videre. Styret vil komme tilbake med ny dato så snart det er mulig.

IL Norild avholder årsmøte 2019 på Norildhuset tirsdag 31. mars kl 19:00. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret, styret@ilnorild.no, senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet, legges ut på våre nettsider senest én uke før årsmøtet.

Hilsen styret


Fra i fjor:

Her er vår sportsplan!

Vi presenterer Norilds sportslige utviklingsplan med det treffende slagordet «Det skinner en sol»! Her kan du lese om klubbens måsetninger, om holdninger, motivasjon og miljø. Fairplay og foreldrevett er også viktige kapitler. Videre beskrives retningslinjer for trening, differensiering i de forskjellige årsklassene, hospitering og årshjul. Mye interessant her!

Skryt fra alle kanter!

På tide med en STOR takk til alle foreldre og klubbmedlemmer som stiller som kamparrangører på hjemmekampene i 3 divisjon.

Sander Hilmarsen i aksjon. Foto: Lars Christian Hansen

Klubben får skryt fra alle kanter. Publikum, førstelaget, motstandere, dommere, fotballforbundet mm er veldig positive i tilbakemeldingene.

Dere gir klubben og Vadsø et godt omdømme som vil være nyttig for oss i årene fremover. 

Noen hjemmekamper igjen og vi håper på fortsatt full trøkk både på og rundt banen. 
Mvh Stein Mathisen

Ny side om skader og forsikring

Vi har publisert en ny side med mye nyttig informasjon om skader og forsikring. Det ligger også en knapp for å melde skade, dersom uhellet er ute. Siden ligger i menyen «om klubben», eller gå direkte dit via denne lenken:

Spray hjelper ofte, men er ikke alltid hele løsningen

Sector Alarm er ny samarbeidspartner

Sector Alarm og IL Norild har inngått en avtale om samarbeid for 2019 og 2020. Avtalen gir Sector Alarm status som en av IL Norilds hovedsamarbeidspartnere.

Sector Alarm har stor tro på at samarbeidet med Vadsøs stolthet vil gi verdifull profilering, samtidig som selskapet ønsker å bidra til lokalidretten i området.

«Vi er glade for å få en avtale på plass og vil jobbe for at samarbeidet skal bidra positivt for begge parter. I Sector Alarm er vi opptatt av vinnerkultur», sier kommunikasjonssjef i Sector Alarm Sissel Eckblad. –Norild er bygget opp på verdier som vi ønsker å identifisere oss med, men slike samarbeid handler alltid om hva vi kan få til sammen og hva vi kan få tilbake av oppmerksomhet, publisitet og salg.

Viktig avtale
Samarbeidet med Sector Alarm er viktig for klubben og gir oss rom for å fokusere på det sportslige. Samarbeidet skal ivareta Sector Alarms verdier, noe som passer bra for oss. Vi er også glade for at begge parter har intensjon om et langsiktig samarbeid.


Klikk på teksten ovenfor for å lese mer


Best på og utenfor banen
«Vi er opptatte av prestasjoner i Norild. Både de aktive og vi som jobber med administrative oppgaver har i tillegg til det sportslige også fullt fokus på hva vi kan få til sammen med våre partnere», sier Emil Agersborg Bjørnå som er styremedlem i Norild.

Vi har lykkes bra, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. Her er vi alle aktive og ønsker å bidra til at klubben og våre partnere skal lykkes.
Avtalen inkluderer i tillegg til profilering også en mulighet for inntektsbringende «dugnadsarbeid» for Norild.

Årsmøte 2019

IL Norild avholder årsmøte 2019 på Norildhuset fredag 29 mars kl 1800. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret, styret@ilnorild.no, senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet, legges ut på våre nettsider senest én uke før årsmøtet.

Hilsen styret


Fra i fjor: