Takk til seniorspillerne for innsatsen under festivalen

Seniorspillerne, med vårt 3.divisjonslag i spissen, bidro under Varangerfestivalen med vakthold til langt ut på morgenkvisten alle dager. I tillegg bidro de med rigging og riving av telt.

Festivalen er meget fornøyd med leveransen og vi regner med å bli spurt om å bidra også til neste år.

A-laget stiller på dugnad år etter år. Bilde anno 2017!

#detskinnerensol

Aktiv sommer 2019

Norild er med og arrangerer aktiv sommer for barn og unge i Vadsø også i år! I lag med Trivselslaben og flere andre lag og foreninger organiserer vi gratis aktiviteter.

Foto: Trivselslaben

Når har Norild aktivitetstilbud? Tirsdagene 16. juli, 23. juli og 30. juli

Klokkeslett? Klokken 10 til 14.

Hvem kan melde seg på? Barn i alderen det året de fyller 7 til og med 12 år.

Koster det noe? Nei, det er gratis!

Her er hele programmet og påmeldingsskjema:

Klikk for større versjon
Klikk for større versjon

Her er lenke til arrangementet på facebook, med oppdatert informasjon:

https://www.facebook.com/events/400779667193992/

Klubbens dugnadsinntekter

Hei dere,
Det har i lang tid pågått en debatt i norsk fotball om fordelingen av dugnadsinntekter i klubbene. Særlig forhold rundt fordeling mellom barne-/ungdomsfotball og seniorfotball Styret ønsker her å informere medlemmene om hvordan dugnadsarbeidet IL Norild håndteres.

Dugnad. Her settes det opp telt. Foto: Kvenfestivalen


Retningslinjer for dugnadsinntekter
For å sikre at flest mulig lag har mulighet til å gjennomføre inntektsbringende dugnader, skal disse koordineres av styret. Send planer om dugnad på epost til post@ilnorild.no, så behandler vi dem fortløpende. Klubben har i tillegg avtaler med støttespillere/sponsorer der det er muligheter for dugnadsinntekter. For eksempel 17. mai-arrangement, rigg/vakt på offentlige arrangement og drift av turneringskafé.
Vi har et lagskonto-system i vår bank som skal brukes til plassering av inntektene. I aldersbestemte lag skal foreldregruppa velge disponenter til disse lagskontoene. Disponentene skal ha godkjent politiattest. Det ordnes lett på nettsiden

https://www.norge.no/nb/tjeneste/sok-om-politiattest-elektronisk

Fordeling av dugnadsinntekter
For å være tydelig om klubbens disponering av inntekter og utgifter, har vi et årsbudsjett fordelt på generell klubbdrift, seniorfotball og barne/ungdomsfotball. Budsjettet vedtas på årsmøtet og dere finner årets budsjett på våre nettsider https://www.ilnorild.no/index.php/2019/03/28/arsmote-2019-saksliste-og-dokumenter/


Seniorlaget har store driftsutgifter i år. For at dette ikke skal belaste øvrig klubbdrift, har vi jobbet for full finansiering av lagets drift gjennom egne sponsor- og dugnadsinntekter. Så langt ligger vi godt an til å klare dette takket være imponerende innsats fra mange i klubben.
Styret har besluttet at all dugnadsinntekt fordeles 80/20 mellom lag og klubb. Årsaken er at klubbens utgifter til generell drift skal finansieres. Generelle driftsutgifter er for eksempel forsikringer, kjøregodtgjørelse til foreldre, busstransport seriekamper, påmeldingsavgifter for lag, dommerutgifter, drakter, baller og annet utstyr, drift av Norildhuset, regnskapshonorar mm.

Dugnadsinntekter fra lag betales inn til lagskonto og klubbens andel overføres til driftskonto 4930.05.01477 merket med lagnavn (for eksempel J13), dugnadsaktivitet og dato. Vi har ikke på plass VIPPS-løsning pr lag eller avdeling. Her skal vi finne en bedre løsning da kontantbetaling minker fra år til år.

Vår regnskapsfører gir oss løpende informasjon om økonomiutviklingen i de tre avdelingene. Styret behandler rapporteringen jevnlig for å ha kontroll på utviklingen.

Har noen behov for mer informasjon om hvordan dugnadsinntektene håndteres, er det bare å ta kontakt med meg eller andre medlemmer i styret.


Vadsø, 6 juni 2019
Stein Mathisen – styreleder

NM-kamp mot TIL 1 mai – innkalling til klubbdugnad

Hallo folkens!

Som breddeklubb har vi mange små fine begivenheter og noen få store. De gangene vi har store begivenheter, sportslig og organisatorisk, må vil klemme til. 

Denne gang er det NM kamp mot Tromsø IL’s eliteserielag på 1.mai. Dagen er jo arbeidernes internasjonale kampdag. Noe som passer greit for oss da  IL Norild sitt opprinnelige navn var Arbeidernes Idrettslag (AIL). 

Klubben får her en fin anledning til å lage en liten folkefest i byen. NRK vil sende kampen direkte TV på nrksport.no med kameramann og kommentator til stede. 

Styret mfl legger opp til et lite torg med flere telt på p-plassen ved banen. Her vil vi selge billetter, supporterutstyr sammen med grillmat. Vi har fått med aktører fra byen som skal bidra med mat, drikke og telt. Torget åpner kl 1700. 

Det forventes minst 500 tilskuere som vil lage stemning med oss. Da er det nødvendig med billettselgere, vakter, parkeringshjelp, pølsepushere osv. 

Vedlegger en oppgaveoversikt for gruppene som er innkalt. 

Navneliste over de som deltar må sendes inn til post@ilnorild.no innen mandag 29 april

Hver gruppe må sørge for at denne info når ut de det gjelder og deles på facebook i helga. 

Morten kommer, kommer dere?

Ønsker dere god helg med effektiv planlegging. 

mvh

Stein Mathisen

IL Norild, styreleder

Bowlingsamarbeid

Foto: Anniken Renslo Sandvik/ifinnmark.no
Foto: Anniken Renslo Sandvik/ifinnmark.no
IL Norild har innledet samarbeid med Tundra om drift av den nye bowlinghallen i Vadsø. I den anledning inviterer vi våre medlemmer over 18 år til opplæring i våre oppgaver i bowlinghallen torsdag 1. november kl. 18.00. Ta gjerne med barna. Vi serverer pizza. Det blir også anledning til å se anlegget i sin helhet samt få mulighet til å teste bowling.
Dette er en fantastisk mulighet for klubben og vi må vise som klubb at dette er noe vi skal klare. Klubben er avhengig av at alle gruppene tar ansvar og bidrar til at vi oppfyller våre forpliktelser. Dugnaden generer viktige inntekter til Norild, slik at vi kan utvikle klubben og våre aktiviteter videre. Utfyllende informasjon om våre oppgaver gis i bowlinghallen.
Den nye bowlinghallen er i Tundras lokaler på Vadsøya.

Vi har en egen side med informasjonom driften av bowlingen, under fanen «Om klubben«

Vadsø leverer!

Foto: Ole Gunnar Onsøien/Finnmarken
Foto: Ole Gunnar Onsøien/Finnmarken.
I en småby som Vadsø er vi helt avhengige av frivilligheten hos folk og firma for å skape arrangement som innbyggerne setter pris på. Omlag 100 personer bidro til at IL Norilds 17 mai kafe ble gjennomført arrangementet med gode tilbakemeldinger fra våre gjester. Hovedsaklig takket være aktive foreldre som baker fantastiske kaker , serverer gjester og rydder/rigger lokalet.
Dette hadde ikke vært mulig uten at Vadsø kommune stiller hele Vadsøhallen til disposisjon, Varangerfestivalen forsyner oss med bord og stoler, Sparebanken Nord Norge Vadsø ordner betalingsløsninger og Coop Ekstra Vadsø leverer varene som vi selger.  Og all denne hjelpen leveres med et smil og hyggelige tilbakemeldinger. Og treng vi mer hjelp er stiller de på timen om nødvendig. 
 
Til tross for 12 timers skift på flere medlemmer i klubben 17 mai, er det givende å kunne delta i et så godt samarbeid i byen. Kapasiteten til «frivillighets-styrken» er stor i Vadsø og IL Norild er glad for å være en del av den. 
 
hilsen
Styret

Styrketrening (snerydding) på stadion!

Hei igjen!
Da har kommunen og værmeldinga lagt til rette for effektiv snerydding på stadion denne uka. Det er kun et tynt snelag som skal bort. Det klarer vi lett dersom vi er nok folk.

Alle lag bør møte samtidig med ryddeutstyr (skufler, snefresere) tirsdag 10.4 til og med torsdag 12.4 fra kl 17-19. Vi har arbeidsledere der som fordeler arbeidet og registrerer hvilke lag som møter.
Vel møtt!