Magnus, Johan og Ronald viser frem Norildhusets "Walls of fame"

Klubbavtale med Tromsø IL

Magnus Jakola Skansen, Johan A Rollstad og Ronald M Pedersen presenterte den ferske «satelitt-klubb»-avtalen med Tromsø IL. Avtalen beskriver mange muligheter for samarbeid mellom klubbene. bl.a. at klubbene sammen skal arrangere SNN-Akademiet. SNN-Akademiet er et tiltak hvor TIL reiser rundt til klubber i Nord-Norge og bidrar med sin kunnskap til spillere og trenere/aktivitetsledere. Norild får…

Medlemskontigent og treningsavgift

Da håper vi på velvillighet fra alle klubbens medlemmer, trenere, foreldrekontakter og foresatte, for at innbetalingene kan skje mest mulig uten purringer. På den måten blir det enklere arbeid for de frivillige som har påtatt seg jobben med økonomien. Treningsavgiften sendt ut, og vi sender også eventuelle purringer ut hva gjelder medlemskontingenten. Trenerne må minne hele gruppa deres på dette,…

Nye adresser for fakturamottak

IL Norild jobber kontinuerlig med å effektivisere og forbedre fakturahåndteringen. Vi ber om at fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer ikke lenger sendes til oss i posten. I stedet tilbyr vi følgende to kanaler, i prioritert rekkefølge: 1. Elektroniske fakturaer i EHF-format Vi er registrert i det offentlige ELMA-registeret, og dette forplikter oss til å ta…