IL Norild organisasjon

Her er en presentasjon av IL Norild sin organisasjon, hovedaktiviteter i klubben og hvordan vi fordeler arbeidet:

IL Norild – ny organsiering 2023 – forslag 20221016

Publisert

Stikkord: