Endringer i klubbdriften

Vi ser det som avgjørende at våre medlemmer deltar i en klubb som ivaretar medlemmenes sportslige interesse på en trygg og forutsigbar måte. Styret har​ i den sammenheng​ gjort en del beslutninger som påvirker daglig drift i klubben.

Vi jobber for tiden med å utvikle økonomistyring og driftsrutiner som skal sikre oss løpende oversikt over klubbens driftkostnader.

Her har dere litt informasjon om dette

Innkjøp til klubbdriften skal avtales på forhånd med de ansvarlige.

  • Alle faktura/regninger skal godkjennes og signeres (attestering) av de som står for innkjøpet, før de sender dette til betaling fra klubbens bankkontoer.
  • Attesterte faktura/regninger skal leveres elektronisk pr epost eller fysisk til Sabo Regnskap​ AS, vår kasserer
  • Innhenting av sponsormidler koordineres med klubbens ansvarlige før det igangsettes.
  • Klubben trekker 20% av lagenes årlige dugnadsinntekter til finansiering av utgifter til påmelding, forsikring,​ ​reisegaranti og annen administrasjon samt finansiell støtte til sportslige utviklingstiltak i aldersbestemte klasser.

Det nye styret i IL Norild. Medlemmene er Bente Moe, Frode Jensen, Sten Wiggo Mørk, Emil A Bjørnå, Henrik S Larsen, Pål Johnsen (nestleder), Johan A Rollstad og Stein Mathisen (leder).

Styret har fordelt arbeidsoppgaver seg imellom

Stein – Økonomioppfølging – kvartalsvis rapportering i forhold til budsjett
Bente og Pål – Medlemsoppfølging – oppfølging, registering og rekruttering av medlemmer
Emil og Henrik – Partneroppfølging – oppfølging og rekruttering av partnere (sponsor, drift)
Frode – Anleggs- og utstyrsoppfølging – oppfølging av innkjøp, vedlikehold, drift utstyr og anlegg
Johan – Sportslig utvikling – oppfølging av spiller- og lagutvikling, trenerkompetanse ihht plan

Disse er er klubbens hjelpere som medlemmene kan kontakte med å ringe dem eller sende epost til post@ilnorild.no

​Da deltakelse i klubbdriften er frivillig og skal være stort sett gledelig og motiverende, er det viktig å respektere folk som vil jobbe med klubbdrift på fritiden sin. Våre trenere og andre hjelpere tar gjerne en positiv prat med medlemmer om klubbdrift både sportslig og administrativt.

​Vi vil legge ut mer informasjon fra klubbdriften etterhvert på våre nettsider.

mvh
Stein Mathisen
styreleder

Publisert

Stikkord: