Veteran

  • Rekrutteringsplan

    Rekrutteringsplan

    Dokumentet kan lastes ned, eller leses nedenfor: Rekrutteringsplan_ILNorild

  • Norild Veteran-trening i gang

    Norild Veteran-trening i gang

    Norild Veteran er et lavterskel tilbud til Norild-medlemmer som ikke spiller organisert fotball, men som vil trimme gjennom å spille fotball. Om du spiller på aldersbestemt, 4. divisjons- eller 5. divisjonslag er ikke dette rette treningsgruppe for deg. Gruppen har treninger i Varangerhallen fredager kl 18.00 og søndager kl 15.00. Trening gjennomføres ved 8 eller…