Styret

 • IL Norild organisasjon

  IL Norild organisasjon

  Her er en presentasjon av IL Norild sin organisasjon, hovedaktiviteter i klubben og hvordan vi fordeler arbeidet: IL Norild – ny organsiering 2023 – forslag 20221016

 • Protokoll styremøte 29.03.2023

  Protokoll styremøte 29.03.2023

  Til stede: Ole Stian Søyseth, Kristin Børresen, Marianne Nilsson, Thor Arne Rushfeldt, Jorid Kalvik (vara), Kristoffer Kjæreng-Amundsen, Stein Mathisen (tilstede på sak 1 og 2) og Lars Engerengen (tilstede på sak 1 og 2)Referent: Kristoffer Kjæreng-Amundsen Sak 1 Tilganger styret bør ha v/ tidligere styre Stein Mathisen og Lars Engerengen presenterer oversikt over verktøy styret…

 • Styrets medlemmer

  Styrets sammensetning fra 2023 Kristoffer Kjæreng-Amundsen, leder Kristin Rushfeldt Børresen, nestleder Marianne Nilsson, styremedlem Thor Arne Rushfeldt, styremedlem Ole Stian Søyseth, styremedlem Jorid Samuelsen Kalvik, vara Her er protokollen fra årsmøtet 2023.

 • Protokoll fra årsmøte 2023

  Protokoll fra årsmøte 2023

  Årsmøtet ble hold søndag 26. mars 2023 i Norildhuset. Årsmøte i IL Norild ble avhold 26.03.2023. Her finner du protokoll og vedtatt budsjett forklubben. Nytt styre er:Kristoffer Kjæreng-Amundsen, lederKristin Rushfeldt Børresen, nestlederMarianne Nilsson, styremedlemThor Arne Rushfeldt, styremedlemOle Stian Søyseth, styremedlemJorid Samuelsen Kalvik, vara Økonomien i klubben er svak og nytt styre må fremover jobbe med…

 • Årsmøte 2023

  Årsmøte 2023

  IL Norild avholder årsmøte søndag 26. mars 2023, på Norildhuset kl. 18:00. Årsmøtedokumenter:   IL Norild årsregnskap 2022 (foreløpig ikke gjennomgått av kontrollutvalget)

 • Månedlige styremøter fra 2023

  Styret vedtok i møte 7.desember å innføre månedlige styremøter – avholdes den første onsdagen i hver måned kl. 19:30 – 21:00. Innspill og saker som ønskes behandlet av styret sendes til epost styret@ilnorild.no senest én uke før møtene. Første møte i 2023 blir 4. januar