Personer og roller

 • Serie- og turneringsadministrasjon

  Kontakt: serieogturnering@ilnorild.no Mandat: Innhente lagene sine planer for sportslig aktivitet for sesongen i november Foreslå budsjett for reise seriespill i desember  Foreslå budsjett for turneringsavgifter  Utarbeidet og oppdatere et årshjul for oppdatering spillere i FIKS Foreslå turneringsdato i Varangerhallen februar/mars – tildele arrangementansvar i hht dugnadsårshjul Oppdatere arrangementsbeskrivelser ved behov (dreiebok for turnering, hjemmekamper, avvikling…

 • Kommunikasjonsgruppe

  Kontakt: kommunikasjon@ilnorild.no Mandat:  Sørge for at informasjon er tilgjengelig på nettsider og sosiale medier Koordinere informasjon til medier Utgi pressemeldinger Fremme sportslige aktiviteter i klubben Disponere budsjett til annonsering og nettsider Foreslå budsjett til annonsering og informasjonsarbeid til styret i desember Roller Nettredaktør – Tom Olav Stavseth Oppdatere og organisere nettside med relevant informasjon og…

 • Styrets medlemmer

  Styrets sammensetning fra 2023 Kristoffer Kjæreng-Amundsen, leder Kristin Rushfeldt Børresen, nestleder Marianne Nilsson, styremedlem Thor Arne Rushfeldt, styremedlem Ole Stian Søyseth, styremedlem Jorid Samuelsen Kalvik, vara Her er protokollen fra årsmøtet 2023.

 • Utstyrs- og anleggsgruppe

  Kontakt: utstyroganlegg@ilnorild.no Mandat: Forvalter klubbens anlegg herunder tribune og Norild-huset Forvalter budsjett til innkjøp av utstyr Forvalter budsjett til vedlikehold av anlegg Foreslå budsjett til innkjøp av utstyr og vedlikehold til styret i desember Vedta vedtekter og leiepris av Norild-huset Lage oppdaterte rollebeskrivelser Roller (oppdatert pr. 20.04.2023): Bane- og tribuneansvarlig – Stein Mathisen Følger opp…

 • Sportslig utvalg

  Kontakt: sportsligutvalg@ilnorild.no Mandat: Holde sportsplan oppdatert, som inkluderer en utviklingsplan Sikre rekruttering av spillere, trenere og dommere Sikre kompetanseutvikling og forvalte budsjett til kompetanse Lage årsmelding på sportslig aktivitet i klubben Utarbeide forslag til og vedta treningstider Forslå budsjett til kompetansetiltak for kommende år i desember til styret Vedta retningslinjer for kampgjennomføring Holde dreiebok for…

 • Trenere 2023

  Home Trenere Gutter og jenter 7 Johan Hole Trener Facebook Twitter Youtube Per Birkegaard Jensen Trener Facebook Twitter Youtube Silje Jakola-Fjeld Trener Facebook Khadije Amiri Trener Facebook Twitter Youtube Magnus S Jakola Trener Facebook Twitter Youtube jenter 9 Håkon Børresen Trener Facebook Alexander Hoel Trener Facebook Gutter 9 Steinar Kalvik Trener Facebook Heikki Knutsen Trener…