Personer og roller

 • Linda Sjöblom ny styreleder i IL Norild

  Linda Sjöblom ny styreleder i IL Norild

  Linda Sjöblom tar over styrledervervet etter Kristoffer Lykke Kjæreng-Amundsen, og er valgt for to år. Med seg i styret får hun Thor Arne Rushfeldt, Agnethe Ongamo, Ingjerd Rushfeldt, Veronicha Angell Bergli, Kristin R.Børresen og Håvard Aagesen. Hele Norildfamilien takker Kristoffer og avtroppende styremedlemmer Ole Stian, Marianne og Jorid for innsatsen! Linda ble valgt på ekstraordinært…

 • Serie- og turneringsadministrasjon

  Kontakt: serieogturnering@ilnorild.no Mandat: Innhente lagene sine planer for sportslig aktivitet for sesongen i november Foreslå budsjett for reise seriespill i desember  Foreslå budsjett for turneringsavgifter  Utarbeidet og oppdatere et årshjul for oppdatering spillere i FIKS Foreslå turneringsdato i Varangerhallen februar/mars – tildele arrangementansvar i hht dugnadsårshjul Oppdatere arrangementsbeskrivelser ved behov (dreiebok for turnering, hjemmekamper, avvikling…

 • Kommunikasjonsgruppe

  Kontakt: kommunikasjon@ilnorild.no Mandat:  Sørge for at informasjon er tilgjengelig på nettsider og sosiale medier Koordinere informasjon til medier Utgi pressemeldinger Fremme sportslige aktiviteter i klubben Disponere budsjett til annonsering og nettsider Foreslå budsjett til annonsering og informasjonsarbeid til styret i desember Roller Nettredaktør – Tom Olav Stavseth Oppdatere og organisere nettside med relevant informasjon og…

 • Styrets medlemmer

  Styrets sammensetning fra 2023 Kristoffer Kjæreng-Amundsen, leder Kristin Rushfeldt Børresen, nestleder Marianne Nilsson, styremedlem Thor Arne Rushfeldt, styremedlem Ole Stian Søyseth, styremedlem Jorid Samuelsen Kalvik, vara Her er protokollen fra årsmøtet 2023.

 • Utstyrs- og anleggsgruppe

  Kontakt: utstyroganlegg@ilnorild.no Mandat: Forvalter klubbens anlegg herunder tribune og Norild-huset Forvalter budsjett til innkjøp av utstyr Forvalter budsjett til vedlikehold av anlegg Foreslå budsjett til innkjøp av utstyr og vedlikehold til styret i desember Vedta vedtekter og leiepris av Norild-huset Lage oppdaterte rollebeskrivelser Roller (oppdatert pr. 20.04.2023): Bane- og tribuneansvarlig – Stein Mathisen Følger opp…

 • Sportslig utvalg

  Kontakt: sportsligutvalg@ilnorild.no Mandat: Holde sportsplan oppdatert, som inkluderer en utviklingsplan Sikre rekruttering av spillere, trenere og dommere Sikre kompetanseutvikling og forvalte budsjett til kompetanse Lage årsmelding på sportslig aktivitet i klubben Utarbeide forslag til og vedta treningstider Forslå budsjett til kompetansetiltak for kommende år i desember til styret Vedta retningslinjer for kampgjennomføring Holde dreiebok for…