Nettsiden er under oppdatering.

Nyttig informasjon

 • Årshjul dugnadsarbeid

  Alle grupper bør innen desember ha diskutert internt hva de ønsker at gruppen skal delta på i kommende år. Styret gjør prioriteringer i henhold til innmeldte ønsker. Av all dugnadsarbeid, lotterier o.l. går 80% av inntektene går til gruppen, mens 20% går til klubbdrift og dekker fellesutgifter som forsikringer, drakter, reiseutgifter til seriespill, dommere osv. […]

 • Lotterier

  IL Norild er tilknyttet Spond, og gruppene benytter dette til bl.a. lotterier og pengeinnsamling. Når din gruppe ønsker å kjøre et lotteri, sendere lagleder eller foreldrekontakt en mail til spond@ilnorild.no med følgende informasjon: Hvilken type lotteri som er tilgjengelig varierer noe gjennom året, men digitale lodd er alltid tilgjengelig. Når du har sendt informasjonen avgårde […]

 • Innkjøp av frukt og grønt

  IL Norild har vedtatt at alle aldersgrupper kan handle inn frukt og grønnsaker til kampavvikling og turneringer på hjemmebane. Gjennom Bama vil Norild ha mulighet til å få refundert en del av utgiftene. Dette må gjøres: Lagene som avvikler kamp ordner frukt til seg selv og motstanderlaget Frukt/grønnsaker/produkter handles på Rema 1000 i Vadsø og […]

 • Klubbrutiner

  Her vil Norild publisere interne rutiner som gjelder for våre medlemmer og grupper.

 • Skjema

  Her finner du nyttige skjemaer du kan bruke. Mal for reiseregning/kjøregodtgjørelse

 • Trafikksikkerhet

  Når vi kjører til til/fra trening eller bortekamp, skal trafikksikkerhet være i fokus. Vi skal ha og bruke; Sunne holdninger i trafikken Følge fartsgrensene Handsfree ved bruk av telefon under kjøring Sikkerhetsbelter på riktig måte God tid Kjøretøy og dekk i forskriftsmessig stand Skjema for kjøring til bortekamper