Nyttig informasjon

 • Reisepolicy for IL Norild

  Reisepolicy for IL Norild

  Her er reisepolicy for klubben: Norild reisepolicy

 • Kjøreplan for avvikling av hjemmekamper – aldersbestemt

  Kjøreplan for avvikling av hjemmekamper – aldersbestemt

  Her er rutinen for avvikling av hjemmekamper aldersbestemte kamper: KJØREPLAN-FOR-AVVIKLING-AV-HJEMMEKAMPER (2)

 • VEO-kamera klart for bruk på hjemmekamper

  VEO-kamera klart for bruk på hjemmekamper

  Vårt nye teknologiske tilskudd til klubben er klar for bruk for U13 og oppover. VEO-kamera har en AI teknologi som følger ballen og situasjoner rundt ballen. Kamera oppfatter og mapper automatisk situasjoner slik at trener i etterkant enkelt kan gå gjennom kampen i analyseprogrammet. Kamera kan bookes på https://www.ilnorild.no/veo-kamera/ Retningslinjer skal være lest i forkant…

 • Skader og forsikring

  Skader og forsikring

  Alle spillere skal ha tilgang til fotballmedisinsk kompetanse via “Idrettens Skadetelefon”, som er eid av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Da får man kvalitetssikret et godt behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen. Det er spillere/foresatt som selv må kontakte skadetelefon direkte. Det er en egenandel ved benyttelse av forsikringen. Fotballforsikringen gir deg tilgang til; Helsepersonell…

 • Årshjul dugnadsarbeid

  Alle grupper bør innen desember ha diskutert internt hva de ønsker at gruppen skal delta på i kommende år. Styret gjør prioriteringer i henhold til innmeldte ønsker. Av all dugnadsarbeid, lotterier o.l. går 80% av inntektene går til gruppen, mens 20% går til klubbdrift og dekker fellesutgifter som forsikringer, drakter, reiseutgifter til seriespill, dommere osv.…

 • Lotterier

  IL Norild er tilknyttet Spond, og gruppene benytter dette til bl.a. lotterier og pengeinnsamling. Når din gruppe ønsker å kjøre et lotteri, sendere lagleder eller foreldrekontakt en mail til spond@ilnorild.no med følgende informasjon: Hvilken type lotteri som er tilgjengelig varierer noe gjennom året, men digitale lodd er alltid tilgjengelig. Når du har sendt informasjonen avgårde…