Lars H. Engerengen

 • Klubbsamarbeid med IL Polarstjernen

  Klubbsamarbeid med IL Polarstjernen

  IL Polarstjernen og IL Norild samarbeider om å tilby trening og aktivitet for gruppene J15 og G15. Klubbene har inngått en samarbeidsavtale for sesongene 2023 og 2024. Sammen skaper klubbene et grunnlag for at ungdomsfotballen lever, selv om de hver for seg ikke har nok spillere til å danne et lag.

 • Årshjul dugnadsarbeid

  Alle grupper bør innen desember ha diskutert internt hva de ønsker at gruppen skal delta på i kommende år. Styret gjør prioriteringer i henhold til innmeldte ønsker. Av all dugnadsarbeid, lotterier o.l. går 80% av inntektene går til gruppen, mens 20% går til klubbdrift og dekker fellesutgifter som forsikringer, drakter, reiseutgifter til seriespill, dommere osv.…

 • Lotterier

  IL Norild er tilknyttet Spond, og gruppene benytter dette til bl.a. lotterier og pengeinnsamling. Når din gruppe ønsker å kjøre et lotteri, sendere lagleder eller foreldrekontakt en mail til spond@ilnorild.no med følgende informasjon: Hvilken type lotteri som er tilgjengelig varierer noe gjennom året, men digitale lodd er alltid tilgjengelig. Når du har sendt informasjonen avgårde…

 • 4.divisjon 2023 – infomøte 11.januar kl. 21:00

  4.divisjon 2023 – infomøte 11.januar kl. 21:00

  Seniorfotballen i klubben er i et generasjonsskifte. Styret vil prioritere tiltak og tilbud tilpasset behovet som er i overgangen fra ungdoms til seniorfotball.  Målet er å ha en spillergruppe på min 20 personer, hovedsaklig unge spillere, samt mer erfarne som kan sikre rett kvalitet i utviklingsarbeidet. Innen 2025 skal vi vinne finnmarksserien og delta i…

 • Månedlige styremøter fra 2023

  Styret vedtok i møte 7.desember å innføre månedlige styremøter – avholdes den første onsdagen i hver måned kl. 19:30 – 21:00. Innspill og saker som ønskes behandlet av styret sendes til epost styret@ilnorild.no senest én uke før møtene. Første møte i 2023 blir 4. januar

 • Klubbens ledere gjennom tiden

  Klubbens ledere gjennom tiden

  Dette er en oversikt over IL Norilds ledere fra 1935 til idag. Enkelte av de eldre årsmøteprotokollene er dessverre ikke funnet, så vi ber om tilbakemelding dersom du har innspill og eventuelle korreksjoner til listen. Bildebeskrivelse: Vadsø 1950. Idrettslaget Norilds styre.Øverst fra venstre; 1.Ivar Marki, 2.Rudolf Vara, 3.Arne Pedersen, 4.Jon Fossbakk,Nederst fra venstre; 5 Arnhild…