Årsmøte 2023

IL Norild avholder årsmøte søndag 26. mars 2023, på Norildhuset kl. 18:00.

Årsmøtedokumenter:

 

IL Norild årsregnskap 2022 (foreløpig ikke gjennomgått av kontrollutvalget)

Publisert

Stikkord: