UTSATT: Årsmøte 2020

OPPDATERING: Årsmøtet utsettes inntil videre. Styret vil komme tilbake med ny dato så snart det er mulig.

IL Norild avholder årsmøte 2019 på Norildhuset tirsdag 31. mars kl 19:00. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret, styret@ilnorild.no, senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet, legges ut på våre nettsider senest én uke før årsmøtet.

Hilsen styret


Fra i fjor:

https://www.ilnorild.no/index.php/2019/03/28/arsmote-2019-saksliste-og-dokumenter/
https://www.ilnorild.no/index.php/2019/04/23/protokoll-fra-arsmotet-2019/

Publisert

Stikkord: