Årsmøte 2019 – saksliste og dokumenter

Styret i IL Norild ønsker velkommen til årsmøtet 29. mars 2019 klokken 19.00 på Norildhuset i Vadsø. Vedlagt her er sakslisten og dokumenter.

Publisert

Stikkord: