foto: Tom Olav Stavseth

Årsmøte 2018 – saksliste og dokumenter

Styret i IL Norild ønsker velkommen til årsmøtet 20. mars 2018 klokken 19.00 på Norildhuset i Vadsø. Vedlagt her er sakslisten og dokumentene.

IL Norild Årsmøtedokumenter 2018 (2)

Publisert

Stikkord: