Velkommen til årsmøte i IL Norild

Årsmøtet 17. mars 2024 – her er sakene

Velkommen til årsmøte 2024

Sted: Norildhuset

Kl. 14.00

Det blir enkel servering.

Velkommen til årsmøte 2024. Vedlagt er saksdokumenter. Frist for å melde sak var satt til 18.02.2024. Det medfører at det ikke anledning til å fremme nye saker under årsmøtet som omhandler endring i lov eller bestemmelser. Saker utenom det kan fremmes med 2/3 flertall fra fremmøtte. Husk at det er kun medlemmer som er 15 år og eldre som har tale, forslagsrett og stemmerett under årsmøte. Andre som deltar vil få status observatør. Du kan kontrollere medlemskapet ditt på minidrett.no

Forretningsorden årsmøter

Saksliste

Sak 5

Sak 7.1

Sak 7.2

Sak 9

Sak 9.xlsx

Sak 10.1

Sak 10.2

Sak 10.3

Sak 10.4

Sak 10.6

Sak 10.7 (oppdatert)

Mvh

Styret

Publisert

Stikkord: