Alle grupper bør innen desember ha diskutert internt hva de ønsker at gruppen skal delta på i kommende år. Styret gjør prioriteringer i henhold til innmeldte ønsker.

Av all dugnadsarbeid, lotterier o.l. går 80% av inntektene går til gruppen, mens 20% går til klubbdrift og dekker fellesutgifter som forsikringer, drakter, reiseutgifter til seriespill, dommere osv.

Hva Hvem Beskrivelse Inntekt til
Holde Varangerhallen ryddig ihht partnerskapsavtalen med Vadsø kommune Ansvarlig gruppe ukentlig.   Trenere må se hva som angår dem. Minst en gang i uken må det:   Koste og rydde i hallen. Søppel tømmes i kontainere utenfor hallen.   Sørge for at garderobene, samt lagerrom (garderobe 4) er ryddet.   Ved snøfallsdager og særskilt i helger, så må hovedinngang måkes for snø. Også nødutganger må sjekkes slik at rømning sikres. Se også vedlegg 1 Gir adgang for Norild til å benytte Varangerhallen
Flaskeinnsamling Hver gruppe U9 – U15 gjennomfører flaskeinnsamling en gang pr år Flaskeinnsamling er skjer i hovedsak som en inntekt til laget. Inntekt for reise til større fotball-arrangementer som er satt opp utenom ordinært seriespill/turneringer som klubben ikke dekker. Det enkelte laget/årskullet
Loddsalg Hver gruppe U9 – U15 kjører Spondlotteri en gang årlig   U15 er satt opp med to flaskeinnsamlinger pga. reise   Flaskeinnsamling er skjer i hovedsak som en inntekt til laget. Inntekt for reise til større fotball-arrangementer som er satt opp utenom ordinært seriespill/turneringer som klubben ikke dekker. Sjekk av med styret om ledig innsamlingsdag. Det enkelte laget/årskullet
Turnering for U7-U11 U7-U11 Gjennomføres i februar/mars. U9 har ansvaret for planlegging og administrering. U7 og U11 bidrar med frivillige til drift gjennom dagen.   U 15-17 bidrar med dømming av kampene Påmeldingsavgift fra lag går til Klubben.   Inntekt fra kafédrift går til fordeling mellom lag som bidro.     U 15-17 mottar en påskjønnelse fra klubben per dommervakt som blir tatt  
Bære mål inn og ut av utebanen Trenere i Norild Gjennomføres når snøen smelter og etter endt seriespill  
Arrangere 17. mai Styret Planlegging og gjennomføring av 17. mai sammen med andre Klubben
Arrangere 17. mai kafe Alle lag og årskull, styret Skjer annet hvert år etter avtale med VTF Klubben
Arrangere barneleker under 17.mai kafe Et lag/årskull Annet hvert år. Mulighet for lag som sparer til norway-cup. Gis en del av inntekten som gis i forbindelse med å arranger 17. mai Det enkelte laget/årskullet
Mai – September A-lagskamper Alle lag og årskull fra U7 til U15 Drift av kafé, ballhentere, rigging og billettsalg. Hver gruppe er ansavrlig for gjennomføring for minst en kamp. Er det flere kamper enn grupper tas deles oppgaver på resterende kamper på gruppene. Klubben
Fotball-skole A-laget, styret For barn fra 2. klasse til 5. klasse. Første dagene etter at barneskolen tar ferie. A-laget
Fotballdag Styret, alle lag Samler en dag i august der flere lag har fotballkamp og inviterer Vadsø. Aldersbestemt, a-lag. Drifte kafe og loddsalg gjennom dagen. Klubben
Gjestetrener-opptreden på aldersbestemte gruppers trening A-laget 2-3 a-lagspillere deltar på aldersbestemt trening. 1 trening i året per gruppe opp til U 13.  Hensikt er å skape forbilder og bånd på tvers av klubben. Samt skape inspirasjon for trener.   Alternativt 2 helger i året hvor A-laget har «treningshelger» sammen med spillere opp til U-13. foreldre og trenere stiller som «hjelpetrenere» Ingen inntekt                   Kafésalg. A-laget.
Vakt varangerfestivalen A-laget 16 vakter i Finnmarkenteltet à 6 timer Klubben
Øvrige oppdrag som klubben mottar Alle lag og årskull Henvendelse til alle lag gjennom foreldrekontaktgruppe. Lag som samler inn penger til større arrangementer prioriteres av styret. Det enkelte laget/årskullet
Kafédrift til aldersbestemte seriespill Alle lag og årskull Laget gjennomfører enkel kafésalg under seriespill Det enkelte laget/årskullet
Romjulsturnering/turnering for voksne A-laget, rekrutt Turnering for voksne i Vadsø og omegn. Påmeldingsavgift og kaféinntekter går til lagene som arrangerer.
Futsalturnering A-laget, rekrutt Turnering for voksne i Vadsø og omegn Påmeldingsavgift og kaféinntekter går til lagene som arrangerer.
Henge julelys opp til julegaten A-laget, rekrutt   Det enkelte laget/årskullet
Norilds julelotteri Alle spillere Selge 10 lodd hver i Spond Klubben

 

VARANGERHALLEN

IL Norild har ansvar for:

· besørge åpning og lukking av Varangerhallen i tidsrommet kl. 15.30 – 23.00 på hverdager, samt i forbindelse med de aktiviteter IL Norild har i helgene.

· føre tilsyn med Varangerhallen i nevnte tidsrom, herunder sikre at uvedkommende ikke befinner seg i hallen. Trenerne har ansvaret for at hallen er fri for barn under 16 år når han/hun forlater hallen.

· Trenerne skal gjøre seg kjent med, og kunne bruken av kodebrikke. Kost og lignende i døren aksepteres ikke, og vil få følger. Trenerfunksjon på kodelås skal benyttes.

· Klatreveggen skal ikke benyttes av andre enn klatreklubben

· sørge for legging av gulv ved arrangementer og fjerning av dette i etterkant av arrangementene mot godtgjørelse, se pkt 7.

· i avtaleperioden skal IL Norild søke samarbeid med andre leietakere for å finne løsninger med tanke på samordning av treningstider.

· Koste og rydde i hallen ukentlig.

· Ved snøfallsdager og særskilt i helger, så må hovedinngang måkes for snø. Også nødutganger må sjekkes slik at rømning sikres.

· VAKTTELEFON til vaktmester skal kun benyttes om uønskede hendelser, som strømbrudd, vannlekkasje osv. 934 63322

· sørge for at garderobene, samt lagerrom er ryddet.

· Alt av avvik, feil og mangler må meldes inn til pal.johnsen@vadso.kommune.no

· arrangement utover ordinær treningstid, skal meldes inn til Servicekontoret ekspedisjon.skranke@vadso.kommune.no

 

Fast turnus for ansvarlig lag
   
Ukenummer Ansvarlig lag
1 J15
2 G15
3 G17
4 Rekrutt
5 A-laget
6 G/J7
7 J9
8 G9
9 J11
10 G11
11 J13
12 G13
13 J15
14 G15
15 G17
16 Rekrutt
17 A-laget
18 G/J7
19 J9
20 G9
21 J11
22 G11
23 J13
24 G13
25 J15
26 Sommerstengt
27 Sommerstengt
28 Sommerstengt
29 Sommerstengt
30 Sommerstengt
31 Sommerstengt
32 Sommerstengt
33 Sommerstengt
34 G15
35 G17
36 Rekrutt
37 A-laget
38 G/J7
39 J9
40 G9
41 J11
42 G11
43 J13
44 G13
45 J15
46 G15
47 G17
48 Rekrutt
49 A-laget
50 G/J7
51 J9
52 G9