Alle grupper bør innen desember ha diskutert internt hva de ønsker at gruppen skal delta på i kommende år. Styret gjør prioriteringer i henhold til innmeldte ønsker.

Av all dugnadsarbeid, lotterier o.l. går 80% av inntektene går til gruppen, mens 20% går til klubbdrift og dekker fellesutgifter som forsikringer, drakter, reiseutgifter til seriespill, dommere osv.

HvaHvemBeskrivelseInntekt til
Holde Varangerhallen ryddig ihht partnerskapsavtalen med Vadsø kommuneAnsvarlig gruppe ukentlig.   Trenere må se hva som angår dem.Minst en gang i uken må det:   Koste og rydde i hallen. Søppel tømmes i kontainere utenfor hallen.   Sørge for at garderobene, samt lagerrom (garderobe 4) er ryddet.   Ved snøfallsdager og særskilt i helger, så må hovedinngang måkes for snø. Også nødutganger må sjekkes slik at rømning sikres. Se også vedlegg 1Gir adgang for Norild til å benytte Varangerhallen
FlaskeinnsamlingHver gruppe U9 – U15 gjennomfører flaskeinnsamling en gang pr årFlaskeinnsamling er skjer i hovedsak som en inntekt til laget. Inntekt for reise til større fotball-arrangementer som er satt opp utenom ordinært seriespill/turneringer som klubben ikke dekker.Det enkelte laget/årskullet
LoddsalgHver gruppe U9 – U15 kjører Spondlotteri en gang årlig   U15 er satt opp med to flaskeinnsamlinger pga. reise  Flaskeinnsamling er skjer i hovedsak som en inntekt til laget. Inntekt for reise til større fotball-arrangementer som er satt opp utenom ordinært seriespill/turneringer som klubben ikke dekker. Sjekk av med styret om ledig innsamlingsdag.Det enkelte laget/årskullet
Turnering for U7-U11U7-U11Gjennomføres i februar/mars. U9 har ansvaret for planlegging og administrering. U7 og U11 bidrar med frivillige til drift gjennom dagen.   U 15-17 bidrar med dømming av kampenePåmeldingsavgift fra lag går til Klubben.   Inntekt fra kafédrift går til fordeling mellom lag som bidro.     U 15-17 mottar en påskjønnelse fra klubben per dommervakt som blir tatt  
Bære mål inn og ut av utebanenTrenere i NorildGjennomføres når snøen smelter og etter endt seriespill 
Arrangere 17. maiStyretPlanlegging og gjennomføring av 17. mai sammen med andreKlubben
Arrangere 17. mai kafeAlle lag og årskull, styretSkjer annet hvert år etter avtale med VTFKlubben
Arrangere barneleker under 17.mai kafeEt lag/årskullAnnet hvert år. Mulighet for lag som sparer til norway-cup. Gis en del av inntekten som gis i forbindelse med å arranger 17. maiDet enkelte laget/årskullet
Mai – September A-lagskamperAlle lag og årskull fra U7 til U15Drift av kafé, ballhentere, rigging og billettsalg. Hver gruppe er ansavrlig for gjennomføring for minst en kamp. Er det flere kamper enn grupper tas deles oppgaver på resterende kamper på gruppene.Klubben
Fotball-skoleA-laget, styretFor barn fra 2. klasse til 5. klasse. Første dagene etter at barneskolen tar ferie.A-laget
FotballdagStyret, alle lagSamler en dag i august der flere lag har fotballkamp og inviterer Vadsø. Aldersbestemt, a-lag. Drifte kafe og loddsalg gjennom dagen.Klubben
Gjestetrener-opptreden på aldersbestemte gruppers treningA-laget2-3 a-lagspillere deltar på aldersbestemt trening. 1 trening i året per gruppe opp til U 13.  Hensikt er å skape forbilder og bånd på tvers av klubben. Samt skape inspirasjon for trener.   Alternativt 2 helger i året hvor A-laget har «treningshelger» sammen med spillere opp til U-13. foreldre og trenere stiller som «hjelpetrenere»Ingen inntekt                   Kafésalg. A-laget.
Vakt varangerfestivalenA-laget16 vakter i Finnmarkenteltet à 6 timerKlubben
Øvrige oppdrag som klubben mottarAlle lag og årskullHenvendelse til alle lag gjennom foreldrekontaktgruppe. Lag som samler inn penger til større arrangementer prioriteres av styret.Det enkelte laget/årskullet
Kafédrift til aldersbestemte seriespillAlle lag og årskullLaget gjennomfører enkel kafésalg under seriespillDet enkelte laget/årskullet
Romjulsturnering/turnering for voksneA-laget, rekruttTurnering for voksne i Vadsø og omegn.Påmeldingsavgift og kaféinntekter går til lagene som arrangerer.
FutsalturneringA-laget, rekruttTurnering for voksne i Vadsø og omegnPåmeldingsavgift og kaféinntekter går til lagene som arrangerer.
Henge julelys opp til julegatenA-laget, rekrutt Det enkelte laget/årskullet
Norilds julelotteriAlle spillereSelge 10 lodd hver i SpondKlubben

VARANGERHALLEN

IL Norild har ansvar for:

· besørge åpning og lukking av Varangerhallen i tidsrommet kl. 15.30 – 23.00 på hverdager, samt i forbindelse med de aktiviteter IL Norild har i helgene.

· føre tilsyn med Varangerhallen i nevnte tidsrom, herunder sikre at uvedkommende ikke befinner seg i hallen. Trenerne har ansvaret for at hallen er fri for barn under 16 år når han/hun forlater hallen.

· Trenerne skal gjøre seg kjent med, og kunne bruken av kodebrikke. Kost og lignende i døren aksepteres ikke, og vil få følger. Trenerfunksjon på kodelås skal benyttes.

· Klatreveggen skal ikke benyttes av andre enn klatreklubben

· sørge for legging av gulv ved arrangementer og fjerning av dette i etterkant av arrangementene mot godtgjørelse, se pkt 7.

· i avtaleperioden skal IL Norild søke samarbeid med andre leietakere for å finne løsninger med tanke på samordning av treningstider.

· Koste og rydde i hallen ukentlig.

· Ved snøfallsdager og særskilt i helger, så må hovedinngang måkes for snø. Også nødutganger må sjekkes slik at rømning sikres.

· VAKTTELEFON til vaktmester skal kun benyttes om uønskede hendelser, som strømbrudd, vannlekkasje osv. 934 63322

· sørge for at garderobene, samt lagerrom er ryddet.

· Alt av avvik, feil og mangler må meldes inn til pal.johnsen@vadso.kommune.no

· arrangement utover ordinær treningstid, skal meldes inn til Servicekontoret ekspedisjon.skranke@vadso.kommune.no

Fast turnus for ansvarlig lag
UkenummerAnsvarlig lag
1J15
2G15
3G17
4Rekrutt
5A-laget
6G/J7
7J9
8G9
9J11
10G11
11J13
12G13
13J15
14G15
15G17
16Rekrutt
17A-laget
18G/J7
19J9
20G9
21J11
22G11
23J13
24G13
25J15
26Sommerstengt
27Sommerstengt
28Sommerstengt
29Sommerstengt
30Sommerstengt
31Sommerstengt
32Sommerstengt
33Sommerstengt
34G15
35G17
36Rekrutt
37A-laget
38G/J7
39J9
40G9
41J11
42G11
43J13
44G13
45J15
46G15
47G17
48Rekrutt
49A-laget
50G/J7
51J9
52G9