IL Norild er tilknyttet Spond, og gruppene benytter dette til bl.a. lotterier og pengeinnsamling. Når din gruppe ønsker å kjøre et lotteri, sendere lagleder eller foreldrekontakt en mail til spond@ilnorild.no med følgende informasjon:

Hvilken type lotteri som er tilgjengelig varierer noe gjennom året, men digitale lodd er alltid tilgjengelig.

Når du har sendt informasjonen avgårde på epost, vil lotteriet bli satt opp. Etter kort tid vil du få tilbakemelding med lenke til lotteriet, som spillerne deler med familie, venner, på sosiale medier osv. Lotteriet foregår ikke i Spond-appen, så det er ikke nødvendig at man har denne.

Etter at lotteriet eller salget er avsluttet kommer pengene inn på konto etter 2 – 3 uker. Klubben foretar fordeling, med 80 % til aktuell gruppe, og 20 % til idrettslaget. Det er ingen administrasjon knyttet til lotteriene, hverken med innhenting eller utdeling av premier, eller i forbindelse med pengeflyt.

Spørsmål? -> spond@ilnorild.no