Seriekamp i 1964 mot Stein fra Hammerfest (faksimile fra Norilds jubileumsavis 1985)