Faksimile fra jubileumsbladet utgitt i forbindelse med Norilds 50-årsjubileum