Sportslig utvalg

Kjetil Tidemansen

Leder

Pål Johnsen

Medlem

Darko Vucenovic

Medlem